איך לשלוח צילומים אלינו


שלב אחרי שלב

איך להעלות צילומים למחשב

איך להעלות את הצילומים לענן dropbox

לחילופין, ניתן להשתמש בגוגל דרייב. איך להעלות לגוגל דרייב: